☰ menu

OFERTA

Odbiór odpadów komunalnych
- W kontenerach o pojemności 120l - 40 m3
- W kontenerach prasujących o pojemności 5 - 20 m3

Odbiór ziemi i gruzu
Odbiór odpadów poprodukcyjnych
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i nietypowych


Naszym Klientom dostarczamy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do ewidencji odbieranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Segregacja odpadów i recykling.

Firma BSS wraz z odbiorem odpadów oferuje kompleksową obsługę związaną z przekazywaniem odpadów w celu recyklingu, zgodnie ze wszystkimi wymogami uregulowanymi w ustawie o odpadach, ustawie o odpadach opakowaniowych oraz ustawie określającej roczny poziom recyklingu wszystkich objętych ustawą odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych takich jak:

- opakowania z papieru
- opakowania z tworzyw sztucznych (np. folia, PET)
- opakowania z metali
- opakowania ze szkła
- opakowania wielomateriałowe

 

Firma BSS dokonuje również segregacji odpadów, oddzielenie surowców wtórnych nadających się do ponownego przetworzenia w znacznym stopniu minimalizuje ilość odpadów składowanych na wysypisku.

Zgodnie z wymogami prawa wraz z usługą dostarczane są wszystkie niezbędne dokumenty stosowane do potrzeb ewidencji oraz obrotu odpadów poddanych recyklingowi.

logo Script logo